Login or sign up Lost password?
Login or sign up
[English version below] แถลงการณ์ของประชาชนผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ถ้าการต่อสู้ด้วยสันติวิธีกลายเป็นอาชญากรรมถ้าการเรียกร้องประชาธิปไตยกลายเป็นความผิดถ้าการสนับสนุนสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศถ้าการเพรียกหาความยุติธรรมกลายเป็นการถูกลงโทษทัณฑ์ประเทศแบบไหนกันที่รัฐบาลทหารและ คสช.กำลังสร้างทิ้งไว้ให้เรา?