Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Jest to miejsce w Serwisie, za porednictwem którego Uytkownik wprowadza i zarzdza danymi, a take dokonuje operacji zwizanych z funkcjonowaniem jego Profilu; Profil- zespó informacji, danych i innych elementów prezentujcych i opisujcych osob danego Uytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Uytkownika do Serwisu, które udostpniane i prezentowane s na stronie profilu Uytkownika w Serwisie; Konto Premium - Konto w Serwisie dostpne dla wszystkich Uytkowników, którzy po uiszczeniu stosownej opaty, uzyskuj na okrelony okres czasu, status posiadacza Konta Premium; usuga ta pozwala na korzystanie przez Uytkownika posiadajcego Konto Premium z szeregu poszerzonych lub dodatkowych usug Serwisu oraz innych preferencji przyznawanych doranie lub okresowo.